Menu
  • Caprol

Zmiany pilnie potrzebne !

04.06.2014 r odbyło się spotkanie Zespołu PRO Helenów . Uczestnicy zapoznali się  z Ustawą o Samorządzie Gminnym ,ze szczególnym uwzględnieniem roli  Rady, z jej funkcją stanowiącą i kontrolną oraz roli Burmistrza spełniającego  funkcję wykonawczą.

W dyskusji omówiono funkcjonowanie Rady w Goleniowie w kontekście wymagań Ustawy oraz oczekiwań mieszkańców.

Z przebiegu dyskusji wyłonił się obraz koniecznych zmian zwłaszcza w zakresie aktywności obywatelskiej , w zakresie relacji rada - radny- mieszkaniec.

Wszyscy zgodzili się co do jednego  - jest znakomita okazja do rozpoczęcia wprowadzania zmian. Jest nią zmiana w sposobie wybierania  radnych w najbliższych wyborach do samorządu lokalnego czyli wybory w  Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.

Nie było także różnicy zdań w przekonaniu ,że przyszli radni w swojej pracy  powinni mieć na uwadze wyłącznie interes mieszkańców okręgu z którego zostali wybrani.

Jedyne różnice, które się pojawiły , dotyczyły sposobów wdrażania koniecznych zmian.

O wynikach następnego spotkania już niebawem.

Zespół PRO  

Czytaj dalej...

Red. L.Ozimek się pomylił…..

  • Dział: Opinie

Najważniejsza w gminie jest niewątpliwie rada. 

Okręgi - tutaj się wszystko rozstrzygnie

Cymbał Brzmiący - Stańczykiem red. nacz. GG ?

W „Komentarzu aktualnym” ostatniego wydania GG, red. Ozimek akcentuje rolę wójta/burmistrza w gminie określając ją, w jednym miejscu, jako „suwerenną niepodważalną i decydującą” a w drugim, jako najważniejszy wybór w wyborach samorządowych. Można by taką deklarację uznać za sensację bo pochodzi przecież od erudyty i człowieka swobodnie poruszającego się po meandrach prawa. Jestem przekonany,

Czytaj dalej...

Z legitymacją czy bez?

  • Dział: Opinie

W środę, 27 sierpnia, rozpoczęła się oficjalna kampania do tegorocznych wyborów samorządowych, a do urn pójdziemy (bądź też nie) 16 listopada.

I na tym można by w zasadzie ten felieton zakończyć. No bo czymże tegoroczne wybory różnić się będą od poprzednich? Głosować na lokalnych rajców będziemy przecież już po raz siódmy - odpada więc urok świeżości - a dokładając do tego rozczarowania związane z dokonanymi przez nas wcześniej nietrafionymi wyborami spodziewać się można  raczej umiarkowanego zainteresowania, a co za tym idzie -  marnej frekwencji. Spora część wyborców straciła w czasie….

Czytaj dalej...

Dlaczego JOWy (jednomandatowe okręgi wyborcze) to szansa ?

  • Dział: Opinie

Z kilku powodów.Po pierwsze to najbardziej demokratyczny z systemów głosowania.

System taki, zwany większościowym powoduje, że wygrywa najlepszy, ten który zdobywa większość głosów, i do tego  „nasz”, bo przecież trudno sobie wyobrazić, żeby największą ilość głosów w okręgu, zdobył ktoś, kogo nie znamy, i który nie sprawdził się w społecznym działaniu.

Po drugie, macie Państwo niepowtarzalną szansą złamania monopoli partyjnych, które zawsze będą działały według przewidywalnego, nudnego planu partyjno-urzędniczego w naszej małej samorządowej Ojczyźnie. Działanie bez fantazji, zawsze obliczone przede wszystkim na to by...

Czytaj dalej...

Felieton - inauguracja

  • Dział: Opinie

Żadna inicjatywa nie ma szans powodzenia jeżeli nie będą spełnione przynajmniej dwa podstawowe warunki sprzyjające jej realizacji :

1/ możliwie szerokie wsparcie 

2/ właściwy kierunek działania 

W przypadku działań inicjatywy obywatelskiej o charakterze społecznym jest to tym trudniejsze ,że są problemy z dotarciem do szerokiego grona odbiorców a im większego gremium inicjatywa dotyczy trudniej o ustalenie właściwego , tego z którym zgodzi się większość , kierunku działania. 

Dlatego ogromną rolę będzie pełniła zakładka „ Felietony”...

Czytaj dalej...