Menu
  • Caprol
Prohelenów

„Próba sił na Helenowie”

Pod takim tytułem red. P.Palica zamieścił materiał na portalu GG, do którego odniósł się p. Lesław Pawłowski przewodniczący rady osiedla Helenów. Wymianę uwag przytaczamy w całości, którą można śledzić na portalu GG.

Tekst na portalu GG
Próba sił na Helenowie -

Na osiedlu Helenów delikatnie się zagotowało. Poszło o...

Czytaj dalej...

Lesław Pawłowski ponownie przewodniczącym Rady Osiedla Helenów

24 kwietnia 2015 r. o godz 18,00 w Klubie Stara Hydrofornia odbyły się wybory do rady osiedla Helenów.

Doszły one do skutku w II terminie. Były ważne. Nadzór nad spotkaniem wyborczym sprawował, w imieniu Burmistrza Gminy, Skarbnik Gminy Mirosław Guzikiewicz.
W załaczeniu protokół z wyborów.      

Rada Osiedla Helenów

1/ Borecka Alicja
2/ Felisiak Krystyna
3/ Grotkowska Danuta
4/ Jakubowska Lidia
5/ Jakubowska Magdalena
6/ Jawny Stanisław
7/ Konrad Joanna
8/ Modzelewska Jolanta
9/ Momot Dorota
10/ Obolewicz Maria
11/ Ossoliński Zbigniew
12/ Panek Artur
13/ Paprotna Jolanta
14/ Pawłowski Lesław
15/ Religa Dariusz
16/ Szalińska Alicja
17/ Szewczyk Paweł
18/ Wentruba Janusz
19/ Wentruba Michał
20/ Wronowska Teresa
21/ Życki Edward

 

Czytaj dalej...

Komentarz do info w GGoleniowskiej : PROHELENÓW to jest protest, to walka ….

Pod niewiele mówiącą , suchą informacją o uruchomieniu „witryny internetowej” Zespołu PROHELENÓW kryje się zdecydowanie więcej treści. Zespół powstał w czasie tworzenia Strategii Społeczno- Gospodarczej Gminy Goleniów. Okazało się wtedy jak dalecy jesteśmy od racjonalnego sposobu rozwiązywania problemów 

1. najważniejsze elementy rozwoju miasta – nie zostały ujęte w Strategii 

2. najważniejsze cele, gwarantujące racjonalny rozwój gminy – nie znajdują uznania u autora dokumentu

3. najważniejsze – strategiczne kierunki rozwoju gminy – zupełnie pominięte

4. sposób budowania planu – bez udziału specjalistów z Urzędu 

5. sposób konsultacji – kompletnie niespójny z interesem mieszkańców

6. głosowanie – bardzo dyskusyjne , wręcz kontrowersyjne – strategia uchwalona zostaje 9 głosami na 21 radnych przy 8 przeciwnych

7. kuriozalne tłumaczenie części głosujących – nie rozumiem tej strategii ale głosuję „ za” 

Dlatego to jest protest , protest przeciw takiemu traktowaniu naszych problemów i nas jako mieszkańców. Protest przeciwko zawłaszczaniu gminy. Gmina to nie Urząd gminy , gmina to my mieszkańcy i najwyższą wartością jest...

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS