Menu
  • Caprol

Zmiany w Radzie Osiedla Helenów [Goleniów].

Zmiany w Radzie Osiedla Helenów [Goleniów].

Zmiany  w Radzie Osiedla Helenów [Goleniów].
* Otwarcie na osiedle
* Klub „Stara Hydrofornia”


Na ostatnim swoim posiedzeniu, Rada Osiedla  oprócz spraw bieżących, tematów związanych ze sprawami organizacyjnymi i finansowymi , rozpatrzyła także wnioski radnych .
1/ Otwarcie na osiedle.
- Inwestycje , nowe, praktycznie, osiedle, sprawy do tej pory nie znajdujące właściwej uwagi, znalazły się w uzasadnieniu 3 radnych, powołania  komisji ds. rozwoju.
Rada Osiedla po zapoznaniu się z wnioskiem , komisję powołała.

2/ Klub „Stara Hydrofornia”.
 - poszerzanie oferty realizowanej w Starej Hydroforni pod patronatem Rady Osiedla
- skupianie wokół KLUBU STARA HYDROFORNIA nowych  ludzi, szczególnie  młodych , aktywnych,
       gotowych do pracy  na rzecz KLUBU i Osiedla  
- umożliwienie kontaktu z mieszkańcami Osiedla w celu uzyskania opinii w sprawach osiedla –
       prowadzonych przez  komisję   ds.   rozwoju.   
 Tak sformułowane cele, przedstawione we wniosku przez 9 radnych, powołania komisji pod nazwą „Klub Stara Hydrofornia” znalazły uznanie w Radzie i komisja została powołana.
O celach, o proponowanych sposobach ich realizacji będziemy informować na naszej osiedlowej  stronie internetowej,
Szczegóły w protokołach z posiedzenia RO.

E.Ż.

Ostatnio zmienianyniedziela, 07 maj 2017 09:37
Powrót na górę